bakteriya

bakteriya
<yun.> Xəstəlik törədən mikroskopik (adi gözlə görünməyən) birhüceyrəli orqanizm; mikrob. Xəstəliktörədici bakteriyalar. Vəba bakteriyası.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • basil — <lat.> mikrob. Çöpşəkilli bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irinlədici — sif. İrin əmələ gəlməsinə səbəb olan, irin törədici. İrinlədici maddə. İrinlədici bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mikrub — <yun. mikros – kiçik və bios – həyat> Ancaq mikroskopla görünə bilən birhüceyrəli orqanizm; bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • spiroxet — <lat. spira – əyri və yun. choete – uzun tük> Uzun spiral sap şəklində bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • streptokuk — <yun. streptos – zəncir və kokkos – toxum> tib. İrinli iltihablar, qızılyel və s. xəstəliklər törədən, zəncir təşkil edən girdə bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vibriun — <fr.> mikr. Ucu əyri çöp, yaxud vergül şəklində bakteriya, mikrob. Düz çöp şəklində olan mikroblara basil, azca əyri (vergül şəklində) olanlara vibrion deyilir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”